Thorb is er om het Woongeluk van haar bewoners te maximaliseren. Daarom is er uitgebreid onderzoek gedaan naar dat woongeluk. Met dat onderzoek zijn totaal negen (plus één vrij in te vullen geluksfactor, zodat we ook van jullie leren) geluksfactoren geïdentificeerd. Vanuit die negen geluksfactoren hebben we zogenaamde Functionele Eisen geformuleerd. Dus als maximaal aan die eisen voldaan wordt, dan zal het woongeluk ook maximaal zijn. Als je je inschrijft als deelnemer krijg je gelijk inzicht in die negen geluksfactoren en de bijkomende Functionele Eisen. Overigens geloven wij er niet in dat dit dé allesbepalende factoren  en Functionele Eisen zijn. Dit is pas het begin. Het Woongeluk-model is dynamisch en zal zich met behulp van jullie concepten verder doorontwikkelen.