Daar gaan we wel van uit! In het allerergste geval zit er geen enkele inzending bij die in de buurt komt van de negen geluksfactoren, maar daar geloven we geen bal van. Dus we zullen met één tot drie concepten gaan testen op The Green Village. En dan wordt het echt spannend, want we moeten natuurlijk wel  een casus aan investeerders kunnen overleggen die aantoont dat het concept sociaal, business wise, juridisch en technisch opschaalbaar is. Maar daar gaan we samen heel hard aan werken. Uitkomst zal een investeringsvoorstel zijn waar we onze investeerders mee weten te verleiden tot feitelijke opschaling!