Uit alle inschrijvingen, kiezen we maximaal drie concepten die we gaan testen. Dat betekent dat ze op The Green Village gebouwd worden en vervolgens bewoond. Het testen doen we op vier dimensies waarbij we steeds kijken of en hoe jullie concept opschaalbaar is tegen het licht van die dimensie. De vier dimensies zijn:

  • Sociaal: er zullen mensen in de drie testconcepten komen te wonen, zodat we weten wat de acceptatie en waardering is voor het concept. Ook zullen we breder kwantitatief onderzoek doen naar de waardering en acceptatie van het concept. De opschaalbaarheid wordt immers sterk be├»nvloed door de mate waarin mensen het concept accepteren en waarderen.
  • Business: zonder business, is geen opschaling. Dus wat is de maakprijs van de woning in grote aantallen en kan die dan winstgevend in de markt gezet worden?
  • Juridisch: op The Green Village mogen we regelvrij (zolang het maar veilig is!) bouwen, maar als we willen opschalen zullen we rekening moeten houden met heel veel wetten en regels. We zullen dus moeten onderzoeken wat er aan het concept moet gebeuren om binnen de regels op te kunnen schalen. Maar ook zullen we verkennen hoe en waar we met andere regels op kunnen schalen.
  • Technisch: uiteraard is de technische aard van het concept bepalend voor de opschaalbaarheid. De technische aard van het product zelf, maar ook of en hoe het concept industrieel / in grote aantallen produceerbaar is.