Leaf House

Wat als we de grondkosten aanzienlijk kunnen verminderen door smalle appartementen te bouwen boven bestaande openbare ruimte. Een gebouw zo slank dat de afmeting aansluit op plekken als parkeerplekken, OV-haltes, fietsparkeren, speelplekken en zo meer. Comfortabele en tegelijkertijd centraal gelegen woningen subtiel geplaatst in het bestaande stedelijk weefsel, bijdragend aan de straat met levendigheid en groen. Wij noemen het: Leaf House.

Leaf house creëert een unieke mogelijkheid tot het hebben van een eigen plek midden in de bruisende stad. Semitransparante gevels, aanpasbare gevelpanelen en loggia’s creëren privacy. Men kan van de verschillende ruimtes in de woning genieten zonder blootgesteld aan de stad te zijn. Eenvoud, tactiele materialen, een zichtbare houten constructie, deels dubbele plafondhoogte en buitengewone daglichttoetreding maken Leaf House tot een aangename woning voor de moderne stedeling. Het gedeelde riante dakterras is als een oase en zowel een natuurlijke aanleiding tot sociale interactie met de buren als een plek voor kleinschalige urban farming, en ontspanning na een dag in de stad.

Met een karakteristiek silhouet en levendige groene gevels is Leaf House een delicate nieuwe landmark in het stedelijk landschap. Het is onderscheidend van alle andere gebouwen in de stad, desalniettemin past het zich aan in maat en schaal aan de omgeving. Leaf House wordt ingepast in de stad als toevoeging op bestaande onderdelen en kwaliteiten. Het voegt verscheiden beplanting toe aan het straatbeeld. Daarmee verbetert het de luchtkwaliteit, reduceert straatgeluiden en verhoogt het de mentale gesteldheid van mensen in de omgeving. De entree tot het trappenhuis is aan de straat gelegen, wat het gevoel van veiligheid en levendigheid verhoogd. Een achterstraat kan zo getransformeerd worden tot een aangename woonstraat.

Leaf House biedt unieke appartementen midden in de stad op plekken waar traditionele woongebouwen niet passen. Tegelijkertijd versterkt het de beleving en functioneren van de straat. Leaf House biedt klasse aan de bewoners en de stad!

What if we could greatly reduce the ground costs by building narrow housing units above existing public space? A building so thin that it fits above publicly programmed spaces such as parking lots, public transport stops, bicycle parking, playgrounds and so on. Comfortable, yet central housing, subtly placed in the existing urban landscape, contributing to the street with liveliness and greenery, we call it: Leaf House.

Leaf House creates a unique opportunity for its residents to have their own apartment in the middle of the bustling city. Semi-transparent green facades, sliding exterior panels, and in-house balconies create private and calm spaces that make it possible to enjoy the city without being exposed. Simplicity, tactile materials, a visible wooden structure, double ceiling heights and beautiful daylight conditions make Leaf house an attractive dwelling for the modern urban human. The shared lush roof terrace serves as a pleasant oasis and a natural opportunity for social interaction with neighbors as well as a place for small-scale urban farming, and recovery after a day in the city.

With its characteristic slim silhouette and sheer greenery on the façade, Leaf House will be a delicate new landmark in the cityscape. It doesn’t resemble any other building yet it’s scale is adapted to its context. Leaf House can be implemented in the city as an addition to existing program and qualities. Leaf House adds greenery to the street. With that it improves air quality, reduces street noise and increases mental wellbeing of people in its vicinity. The main entrance is towards the street, adding social security and life. It can transform a backstreet into a pleasant living street.

Leaf House offers unique apartments right in the city center, on sites where traditional residential buildings would not fit. At the same time, it improves the urban streetscape and its existing public functions. Leaf House offers high quality to its residents and the city!

The project buildingsblocks

 • Location: Complete
 • Social interactions: Complete
 • Safety & Security: Complete
 • living Comfort: Complete
 • Green & Outdoors: Complete
 • Finance: Partially
 • Privacy: Complete
 • Space & Plan: Complete
 • Tech & Design: Complete
 • User defined: Complete

Contact information

 • TeamnameWhite Arkitekter
 • E-mail address: simone.de.bergh@white.se

Join us!

You finally get the chance to turn the building world upside down. Share your idea(s) about houses and housing with us!

Join now!

De challenge is on!

 • Reinvent The Habitat
 • Turn the building world upside down
 • Realise, build and scale your idea