De natuurlijke habitat – een collectief autarkische woonomgeving

Hallo! Wij zijn Anne, Eline, Roos en Eelco en we zijn vier individueel wonende jonge ontwerpers. Ons ideale huis is een bewust huis. Maar misschien nóg belangrijker is een bewuste omgeving, die het mogelijk maakt in dat bewuste huis te wonen. Een omgeving die verrijkt, waar ruimte is voor nieuwe typologieën en woonvormen.

Met een bewust huis in een bewuste omgeving bedoelen we dat we zelfvoorzienend zijn vanuit duurzame lokale bronnen, dat we wonen in een huis gebouwd met circulaire of biologisch afbreekbare materialen. Belangrijk is dat wat je verbruikt, je ook levert. Hierdoor ontstaat een algeheel groter bewustzijn in relatie tot de (natuurlijke) omgeving. Daarnaast is een bewust huis volgens ons compact, en ruimtelijk geoptimaliseerd voor de bewoner(s) en hun voorkeuren.

Wat moeten we doen om zo te kunnen wonen? Waarom wonen we eigenlijk nog niet bewust? Een belangrijke reden is financiële onhaalbaarheid. Duurzame technieken vragen een hoge investering, met name voor individueel gebruik. Daarnaast is er een gebrek (of overschot?) op het gebied van regelgeving. Neem als voorbeeld het tiny house: wanneer je een plek probeert te vinden om te gaan wonen strand je onmiddellijk in ingewikkelde wet- en regelgeving.

Een ander probleem is het duidelijke gebrek aan divers aanbod voor één- en tweepersoonshuishoudens, en al helemaal als het gaat om bewust wonen in een stedelijke omgeving. Onze woningvoorraad is eigenlijk helemaal niet ingesteld op de individualisering van de samenleving. Kunnen we deze individualisering zien als kans om het wonen te hergroeperen, en op te nemen in een groter systeem?

Wat stellen wij voor?

In plaats van het perfecte huis van de toekomst te bedenken, waarin het merendeel van de bevolking wel zou willen wonen, hebben wij ons de vraag gesteld: wat is er voor nodig om bewust, betaalbaar en persoonlijk wonen toegankelijk te maken? De huidige beperkingen in regelgeving en hoge investeringskosten brachten ons op het idee van het collectief. Een collectief ‘habitat netwerk’ dat voorziet in de geavanceerde technieken die nodig zijn om duurzaam en functioneel bewust te kunnen wonen enerzijds, en in een sociale cohesie tussen verschillende kleine huishoudens anderzijds. Om het wonen in het habitat netwerk toegankelijk te maken voor iedereen, worden in deze woonomgeving verschillende typen woningen (de zogenoemde habitats) gerealiseerd.

Het netwerk is zo groot als een kleine wijk of straat en combineert alle duurzame installatiesystemen van de individuele habitats in een efficiënte opslag en herverdeellocatie: de collectieve habitat. Door het verzamelen van energie, warmte en water(zuivering) ontstaat er collectief autarkisch systeem, dat niet alleen efficiënter is, maar ook economisch voordeliger is. Zo dragen de verschillende habitats bij aan het collectieve systeem, waardoor pieken en dalen in de energievraag beter worden opvangen en op een duurzame manier kunnen worden ingezet.

Wat biedt een collectieve habitat? Allereerst een mogelijkheid dat er gemakkelijk een nieuwe woningtypologie kan ontstaan, zonder de rompslomp van allerlei regelgeving. Daarnaast een plug- en play voor installaties van de individuele habitats met de mogelijkheid samen meer te zijn dan alleen. En er ontstaat een kleine bewuste gemeenschap die naast de techniek verschillende voorzieningen met elkaar kunnen delen. Dit kan variëren per collectief, afhankelijk van locatie of interesse. Het is daarmee ook de plek waar mensen die klein wonen elkaar ontmoeten terwijl ze onderweg zijn naar of gebruik maken van de collectieve keuken, douche, toilet of werkplek.

Hoe gaan we dit vormgeven?

Belangrijk is eerst verder te onderzoeken hoe dit toegepast kan worden in verschillende gemeentes. In elke gemeente is er wel een plek waar dit kan ontstaan, immers, in energie etc. wordt zelf voorzien, dus er is geen sprake van leidingen. Daarnaast zullen we in eerste instantie werken vanuit tijdelijkheid. Er wordt niet meer gebouwd voor de eeuwigheid, mensen zijn doorgroeiende woonconsumenten geworden. Maar wellicht is er telkens een nieuwe groep mensen die een fijne plek zoeken om te wonen, en wil aanhaken. De nieuwe vorm van wonen in nieuwe typologieën zal langzaam uit de geitenwollensokkenhoek komen. Door de lange adem zullen de collectieven doorgroeien en blijven bestaan, en niet hoeven varen op enkele enthousiastelingen.

Naast het onderzoeken en spreken met gemeentes, zit wat ons betreft de grootste uitdaging in het ontwerpen van een nieuwe set regels. Waar nieuwe typologieën kunnen floreren binnen de collectieve habitat, zal gezocht worden naar een optimale vorm van het gebruik van de technische collectieve middelen. Idem voor de sociale cohesie, welke gedeelde ruimte en voorzieningen is van wezenlijk belang in een samenlevingsvorm als deze, die enerzijds het individu respecteert en anderzijds groeit bij gratie van het collectief.

Want, wij denken dat het wonen in de toekomst niet ligt in de perfecte woning, maar in een veranderende en passende leef- en woonomgeving die inspeelt op een nieuwe woonvraag, en daarmee een nieuw reëel aanbod doet aan de consument. Het wonen in een nieuwe typologie zal dan geen utopie meer zijn. De vraag naar nieuw en onderscheidend, passende woningen ligt er immers. Nu nog een leefomgeving die de ruimte bieden kan.

The project buildingsblocks

 • Location: Complete
 • Social interactions: Complete
 • Safety & Security: Complete
 • living Comfort: Complete
 • Green & Outdoors: Complete
 • Finance: Complete
 • Privacy: Incomplete
 • Space & Plan: Incomplete
 • Tech & Design: Complete
 • User defined: Complete

Contact information

 • Teamname: Information hidden
 • E-mail address: Information hidden

Join us!

You finally get the chance to turn the building world upside down. Share your idea(s) about houses and housing with us!

Join now!

De challenge is on!

 • Reinvent The Habitat
 • Turn the building world upside down
 • Realise, build and scale your idea