Tiny House ‘Mini Me’

‘Klein huis, grote ambitie’
Bij het Mini Me woonconcept staat de woonkwaliteit, betaalbaarheid en woonplezier, ongeacht de specifieke lokale omstandigheden, voorop. Zo kun je landelijk, stedelijk, op het maaiveld of op het dak wonen. Het Tiny House is BouwBesluit proof en kan als vrijstaande, rij- of rug-aan-rugwoning worden gerealiseerd. Er is met weinig ruimte veel ruimtelijkheid gecreëerd. Het is een zeer functionele, gebruiksvriendelijke en aanpasbare woning waarbij niet alleen is gekeken naar de investerings- maar ook de exploitatiekosten. Zo kan de woning al gerealiseerd worden op een kavel van 24.5 m2. Een 2-onder-1-kapwoning begint vanaf een prijs van ongeveer €133.000,- inclusief btw exclusief de grond.
Tiny House Movement
Tiny House: het is een begrip in Amerika, waar de ‘Tiny House Movement’ is ontstaan. De definitie van een Tiny House is voor veel mensen verschillend, maar de filosofie kan als volgt omschreven worden: genoegen nemen met genoeg en een leven creëren dat draait om wat werkelijk belangrijk is. Dit verschilt per mens! Tiny House pionier Marjolein Jonker omschrijft het als volgt:
Tiny Houses zijn primaire, volwaardige woningen op kleine schaal. Ze worden bewust gebouwd en bewoond vanuit de behoefte een meer eenvoudig leven te leiden, minder gericht op consumeren en met een kleinere ecologische voetafdruk. Bij het ontwerp en de bouw van de kleine woningen wordt slim gebruik gemaakt van ruimte en innovatieve technologieën. Een Tiny House is max. 50 m2, idealiter (deels) zelfvoorzienend, van goede kwaliteit en esthetisch gebouwd, functionerend als full-time bewoonde woning. Mobiel zijn is daarbij geen voorwaarde maar vaak een middel, volledig off-grid zijn is een mogelijkheid maar geen eis.
Er zijn echter twee grote problemen: de woonlocaties en financieringsmogelijkheden. De locaties zijn doorgaans op mooie plekken in de natuur of tijdelijk braakliggende terreinen gelegen. Wat veelal betekent dat er maar tijdelijk op deze locatie kan worden gewoond. Combineer dit met het financieringsvraagstuk dan kan gesteld worden dat vooralsnog een nichemarkt blijft waar enthousiaste en gedreven mensen hun eigen woningen realiseren.
Schaalbaarheid & flexibiliteit
Het woonconcept Mini Me behoudt alle voordelen en lost de hierboven beschreven nadelen op door met de Tiny Houses, met verschillende verkavelingsprincipes, in hoge dichtheid gebouwd kan worden en met deze handeling verrassende nieuwe leefomgevingen met veel kwaliteit kunnen worden gerealiseerd. Doordat het ‘normale’ grondgebonden woningen zijn zullen er geen financieringsproblemen zijn.
De Mini Me series
Uit onze ontwerpstudies is gebleken dat de alle functies van een woning te realiseren zijn op een plattegrond van 3.5 x 3.5 meter. Hierbij is de verkeersruimte opgenomen in de verblijfsruimten en zijn alle niet functionele vierkante meters weg ontworpen. Dit laat een zeer bruikbare en gebruiksvriendelijke plattegrond over. Ieder onderdeel van het woonprogramma is een ‘blok’ van 3.5 x 3.5 meter. De Mini Me kan door de woonconsument worden samengesteld door de blokken, met de verschillende onderdelen van het woonprogramma, te stapelen. Op basis van dit concept kan een hele serie van Mini Me’s ontstaan die in vorm, materialisering en grootte verschillend zijn. De basiswoning bestaat een ‘blok’ voor de entree/badkamer/technische ruimte, een ‘blok’ keuken, een ‘blok’ woonkamer, een ‘blok’ slaapkamer en een ‘blok’ daktuin. De woning kan desgewenst vergroot worden met een ‘blok’ berging, slaapkamer, kantoor of kelder. Daarnaast kan worden gekozen of er op eigen terrein wordt geparkeerd of juist niet. De plinten zijn in de wand geïntegreerd waardoor er veel minder stof ophoopt en de ruimten gemakkelijker schoon te maken (en te houden) zijn. De verdiepingshoogte kan desgewenst verhoogd worden voor een extra ruimtelijk gevoel. Door op deze manier de woning te ontwikkelen kan een Mini Me per project een geheel ander uitstraling krijgen.

Financiën
De wonigen kunnen volledig sleutelklaar worden opgeleverd maar we spelen ook in op de zelfbouw trend die rond de Tiny House Movement heerst. Dit betekent dat de woning casco wordt opgeleverd. De afwerking wordt door de woonconsument zelf gedaan. Doordat alle wanden vlak zijn kan een beetje doe-het-zelver de afwerking van de woning, zonder problemen, voor zijn rekening nemen. Dit levert een aanzienlijke kosten- besparing op. Geheel volgens het Ikea concept worden alle benodigde materialen door de bouwer geleverd.
Bouwsysteem
De woning is opgebouwd uit constructieve Kingspan Tek panelen. Hierdoor ontstaat er een grote ontwerpvrijheid. Het bouwsysteem bestaat uit een hoogwaardig polyurethaan en twee OSB/3 platen waarmee een Rc-waarde van 7 bereikt kan worden met slechts een dikte van 172 mm. Als gevolg hiervan kan zeer slank, luchtdicht en licht gebouwd worden waardoor er meer gebruiksvloeroppervlak kan worden gerealiseerd. Ook scoort het Kingspan Tek bouwsysteem hoog op het gebied van milieuvriendelijk bouwen, inclusief verantwoord grondstofgebruik en Product Levens Analyse. Zo zijn de OSB/3 platen PEFCtm gecertificeerd en wordt de vezelvrije dampopen isolatiekern geproduceerd met een zero-ODP blaasmiddel. Een casco kan in enkele dagen worden gezet wat de bouwtijd aanzienlijk verkort.
W & E installaties
Bij het ontwikkelen van de woningplattegronden is het leidingwerk zoveel mogelijk geminimaliseerd en zo veel mogelijk is opgenomen in de vloer zodat de wanden vrij gehouden worden. Op deze wijze worden eventuele kans op ‘warmte lekken’ voorkomen.
Ventilatie, verwarming en warm tapwater
Het onderstaande energieconcept is voor 1 woning. De woning is all-electric. De combinatie van hoogwaardige isolatie, een ventilatiewarmtepomp (lucht-water) met vloer-/wand-/plafondverwarming, zonnepanelen en een vraaggestuurd ventilatiesysteem (systeem C) maken het mogelijk om zonder gas een gezond binnenklimaat te realiseren.
De ventilatiewarmtepomp haalt de energie uit de afgezogen ventilatielucht en is een uitstekende, eenvoudige en relatief goedkope oplossing voor de nieuwe woningen zonder gas waarbij de primaire warmtelast voor verwarmen is gedaald tot onder de 15.000 MJ/jaar. De warmte wordt opgeslagen in een buffervat dat wordt gebruikt voor de ruimteverwarming. Aan het buffervat is, via een warmtewisselaar, een tweede vat gekoppeld voor warmtapwater en wordt gecombineerd met een elektrisch verwarmingselement.
Voor de verwarming is gekozen voor capillaire matten waar water door heen gevoerd wordt. Dit is een LTV systeem op basis van stralingswarmte. Door gebruik te maken van capillaire verwarming kan de LTV in de toplaag van de vloer of stuclaag verwerkt worden, waardoor de reactietijd van de verwarming kort is. De LTV wordt per kamer geschakeld om onnodig gebruik uit te sluiten. Door het ontbreken van thermische massa wordt de koeling in de zomer gerealiseerd door dwarsventilatie en het zonneschoorsteeneffect.

De bouwstenen van het project

 • Locatie: Helemaal
 • Sociale contacten: Helemaal
 • Veiligheid: Deels
 • Wooncomfort: Helemaal
 • Buitenruimte & Natuur: Helemaal
 • Financiën: Deels
 • Privacy: Helemaal
 • Ruimte & Indeling: Niet
 • Techniek & Design: Deels
 • Gebruikers gedefinieerd: Helemaal

Contact informatie

 • TeamnaamTepper Design Studio
 • Email adres: info@tepperdesignstudio.nl

Join us!

You finally get the chance to turn the building world upside down. Share your idea(s) about houses and housing with us!

Join now!

De challenge is on!

 • Reinvent The Habitat
 • Turn the building world upside down
 • Realise, build and scale your idea