Kwarten

Er is hier is geen sprake van het ontwerp van een woongebouw. Dit ontwerp vormt een plan om op een strategische manier; esthetische, kost effectieve en duurzame woningen te realiseren.

De uitgangspunten van het ontwerp zijn modulariteit en circulariteit, opgehangen aan het doel om het materiaalgebruik te reduceren, de bouwtijd te versnellen en de logistieke stromen te limiteren. Het einddoel is om een gemeenschap te creëren waar wooneenheden kunnen meegroeien of meekrimpen met de bewonerssamenstelling van het huis.

Het ontwerp bestaat uit verschillende “kwarten”. Er is een kwart cirkel, een kwart vierkant en een kwart vierkant, die uitvalt als een driehoek. Daarnaast zijn er nog verschillende varianten van elk, bijvoorbeeld alleen een dak zonder gevel. In het concept zijn er open en dichte gevels aanwezig, echter elke soort materiaal zou in aanmerking kunnen komen. Dit is te onderzoeken in een vervolgtraject.

De maatvoering van de kwarten is gebaseerd op de afmeting van de hedendaagse aanhangwagens van vrachtwagens. De b*l*h is 2600mm*12000mm*4000mm. Er is voor deze afmetingen gekozen omdat het huidige stedelijk weefsel deze maatvoering toelaat waardoor geen aanpassingen aan infrastructuur nodig zijn.

De kwarten worden constructief staande gehouden door één element. Dit enige constructieve element huisvest daarnaast ook de gehele logistiek van de wooneenheid. Denk hierbij aan water/ elektriciteit/ internet/ hwa/ etc. Door al deze elementen op een centrale plek binnen het ontwerp te leggen kan er een besparing op het te gebruiken materiaal ontstaan.

Wanneer er gekozen wordt door de bewoner om uit te breiden, kan een van de kwarten worden omgezet in een koppelstuk waardoor er ruimte kan worden gecreëerd door de mutatie van een sectie aan de woning. Het doel is dat bij het krimpen van een woning de kwarten terug in de circulatie gaan en te gebruiken zijn voor het groeien van andere wooneenheden. Hierbij kan bijvoorbeeld een tijdelijke overslag van wooneenheden en een gestroomlijnde logistiek zorgen dat je huis meegroeit met jouw leven.

In het ontwerp is gepoogd het stigma los te laten dat bestaat rondom ronde vormen in gebouwen. Dit stigma berust op het inrichten van ronde ruimtes, met de bestaande vierkante meubels. Omdat dit concept gebaseerd is op een toekomstige samenleving, met haar toekomstige maakindustrie. Zouden ronde vormen weleens de toekomst kunnen vormen; ronde vormen zijn overal terug te vinden in de natuur, de ronde vorm is het meest materiaal-efficiënt t.o.v. oppervlakte en additive manufacturing methoden zullen voor een groot deel de toekomstige maakindustrie beheersen. Voor een 3d-printer is een ronde vorm geen probleem.

English summary

Kwarten ( Quarters )

This is not a design for a residential building. This is a strategic plan to make esthetically pleasing, cost-effective and sustainable housing a reality. Starting points for this plan are modularity and circularity, combined to reach the goal to reduce material-usage, reduce construction time and limit logistical streams. The end goal of this project is to create a community where residential units can expand and shrink according to their resident’s needs.

[more in dutch]

De bouwstenen van het project

 • Locatie: Helemaal
 • Sociale contacten: Deels
 • Veiligheid: Niet
 • Wooncomfort: Deels
 • Buitenruimte & Natuur: Helemaal
 • Financiën: Helemaal
 • Privacy: Helemaal
 • Ruimte & Indeling: Deels
 • Techniek & Design: Helemaal
 • Gebruikers gedefinieerd: Helemaal

Contact informatie

 • Teamnaam
 • Email adres: info@ingmarklappe.nl

Join us!

You finally get the chance to turn the building world upside down. Share your idea(s) about houses and housing with us!

Join now!

De challenge is on!

 • Reinvent The Habitat
 • Turn the building world upside down
 • Realise, build and scale your idea