‘Het smalle huis’

‘Groots wonen in een smal huis’

Samenvatting
In het ‘Smalle huis’ wonen mensen die een nieuw bestaan moeten of willen opbouwen. Het betreft hier starters, studenten, jonge gezinnen, gescheiden personen met kinderen of jonge ondernemers. Het is een betaalbaar, prettig en veilig huis. De houten woning is licht, comfortabel, energiezuinig en all-electric. De woningen is industrieel te vervaardigen en hebben een functionele gebruiksvriendelijke plattegrond. De plattegrond maakt een tweezijdige oriëntatie mogelijk waardoor altijd 1 van de 2 terrassen op de zonzijde ligt. Voor meer privacy tijdens het zonnen kan de riante daktuin worden gebruikt. De tweezijdigheid van de woning vergroot ook het veiligheidsgevoel omdat er altijd ogen op de openbare ruimte zijn gericht. De openbare ruimte rond de woningen is groen en biedt veel plekken voor ontmoeting, spelen of andere recreatieve activiteiten. Daarnaast worden ze met de toekomstige bewoners, in co-creatie, op maat gemaakt.

Flexibiliteit & schaalbaarheid
Het woonconcept ‘Het Smalle Huis’ kan op verschillende schaalniveaus worden ingezet. Bijvoorbeeld rijwoningen op een stedelijke inbreidingslocatie, een kleinschalig buurtje op een nieuwbouwlocatie of een grootschalige ontwikkeling met verschillende kleinschalige buurten. De minimale kavelgrootte is 50 m2. De systematiek van het woonconcept kan dus reageren op de verschillende stedenbouwkundige contexten. Het is volledig Plug & Play en bestaat 5 verschillende woningtypen die verbonden worden met 4 verschillende ‘steiger’ -elementen. Die tevens alle nutsvoorzieningen herbergen waardoor de ondergrond zoveel mogelijk ongemoeid blijft. Hierdoor kunnen collectieve energieopwekking, warmtedistributie, regenwateropvang en afvalwatersysteem makkelijk gefaciliteerd worden. Dit opent de deur naar een volledige zelfvoorzienende buurt die gebruik maakt van de schaalvoordelen en collectieve voorzieningen.

Woningtypen
Er zijn 3 verschillende basisplattegronden die worden bepaald door de plaats van de trap. Afhankelijk van de ruimtebehoefte en ruimtelijkheid bestaat de woning uit 3 of 4 bouwlagen. Ook kunnen er verschillende verdienmodellen toegevoegd worden aan de woning. Bijvoorbeeld een extra ruimte op de beganegrond die gebruikt kan worden als (verhuurbare) bedrijfsruimte, verhuurbare studio of mantelzorgeenheid.

Type 1: 94 m2 bvo, 275 m3, 3 bouwlagen, beuk 3.6 meter, 2 slaapkamers, daktuin.
Type 2: 94 m2 bvo, 275 m3, 3 bouwlagen, beuk 3.6 meter, 2 slaapkamers, daktuin.
Type 3: 94 m2 bvo, 275 m3, 3 bouwlagen, beuk 3.6 meter, 2 slaapkamers, daktuin.
Type 4: 134 m2 bvo, 391 m3, 4 bouwlagen, beuk 3.6 meter, 3/4 slaapkamers, daktuin.
Type 5: 134 m2 bvo, 391 m3, 4 bouwlagen, beuk 3.6 meter, 2 slaapkamers, daktuin, 30.5 m2 bvo zelfstandige ruimte.

Daktuin: 25m2, voordek: 13.5 m2, achterdek: 13.5 m2.

Wooncomfort & design
In de traditionele rijwoning is de verkeersruimte opgenomen in de verblijfsruimten. Deze extra ruimte is vaak niet functioneel inzetbaar. De woning is zo ontworpen dat deze overmaat is verdwenen zonder dat de ze inboet aan functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid. Dit heeft geresulteerd in een breedte van 3.6 meter tussen de bouwmuren. De plinten zijn in de wand geïntegreerd waardoor er veel minder stof ophoopt en de ruimten gemakkelijker schoon te maken (en te houden) zijn. De verdiepingshoogte kan desgewenst verhoogd worden voor een extra ruimtelijk gevoel. Daarnaast kan de woonconsument niet alleen het interieur aanpassen aan de eigen smaak, maar ook de gevel. Het visitekaartje van de woning. Hiervoor is een speciaal ‘gevelkliksysteem’ ontworpen dat geïnspireerd is door de grote verscheidenheid aan frontjes voor mobiele telefoons waarmee consumenten hun mobiele telefoon kunnen pimpen.

Bouwkundig
De woning voldoet aan het BouwBesluit. Het woningontwerp is geoptimaliseerd zodat het zo min mogelijk verschillende bouwknopen heeft. Dit komt de bouwsnelheid ten goede en beperkt de kans op bouwfouten.
Bouwsysteem
De woning is opgebouwd uit constructieve Kingspan Tek panelen hierdoor ontstaat er een grote ontwerpvrijheid. Het bouwsysteem bestaat uit een hoogwaardig polyurethaan en twee OSB/3 platen waarmee een Rc-waarde van 7 bereikt kan worden met slechts een dikte van 172 mm. Als gevolg hiervan kan zeer slank, luchtdicht en licht gebouwd worden waardoor er meer gebruiksvloeroppervlak kan worden gerealiseerd. Ook scoort het Kingspan Tek bouwsysteem hoog op het gebied van milieuvriendelijk bouwen, inclusief verantwoord grondstofgebruik en Product Levens Analyse. Zo zijn de OSB/3 platen PEFCtm gecertificeerd en wordt de vezelvrije dampopen isolatiekern geproduceerd met een zero-ODP blaasmiddel. Een casco kan in enkele dagen worden neergezet, wat de bouwtijd aanzienlijk verkort.
Fundering
De woning wordt gefundeerd op een schroeffundering. Met een schroeffundering kunnen de woningen snel, voordelig en zeer stabiel geplaatst worden. Er zijn dus geen graafwerkzaamheden, geen betonstorten en dus geen droogtijden. Dit betekent tevens dat er geen af- en aanvoer van zware materialen is en dus geen beschadigingen aan de omgeving. Ook bij slecht weer en vorst zijn de palen te plaatsen. Dit resulteert in een korte montagetijd van slechts enkele minuten. De fundering is daarnaast direct belastbaar. De palen zijn zeer duurzaam doordat ze onderhoudsvrij en een lange levensduur hebben. Ook zijn ze eenvoudig uit te draaien en daarna zijn ze weer herbruikbaar. Bij sloop zijn er dus geen puinbreek- en recyclingskosten wat weer een kostenvoordeel oplevert als naar de totale levenscyclus van de woning wordt gekeken.
W & E installaties
Bij het ontwikkelen van de woningplattegronden is het leidingwerk zoveel mogelijk geminimaliseerd en zo veel mogelijk is opgenomen in de vloer zodat de wanden vrij gehouden worden. Op deze wijze worden eventuele kans op ‘warmtelekken’ voorkomen.
Ventilatie, verwarming en warm tapwater
Het onderstaande energieconcept is voor 1 woning, maar zoals aangegeven, zit de infrastructuur in het woonconcept ingesloten om collectieve opwekking te realiseren en daarmee schaalvoordelen te behalen.
De woning is all-eletcric. De combinatie van hoogwaardige isolatie, een ventilatiewarmtepomp (lucht-water) met vloer-/wand-/plafondverwarming, zonnepanelen en een vraaggestuurd ventilatiesysteem (systeem C) maken het mogelijk om zonder gas een gezond binnenklimaat te realiseren.
De ventilatiewarmtepomp haalt de energie uit de afgezogen ventilatielucht en is een uitstekende, eenvoudige en relatief goedkope oplossing voor de nieuwe woningen zonder gas waarbij de primaire warmtelast voor verwarmen is gedaald tot onder de 15.000 MJ/jaar. De warmte wordt opgeslagen in een buffervat dat wordt gebruikt voor de ruimteverwarming. Aan het buffervat is, via een warmtewisselaar, een tweede vat gekoppeld voor warmtapwater en wordt gecombineerd met een elektrisch verwarmingselement.
Voor de verwarming is gekozen voor capillaire matten waar water door heen gevoerd wordt. Dit is LTV systeem op basis van stralingswarmte. Door gebruik te maken van capillaire verwarming kan de LTV in de toplaag van de vloer of stuclaag verwerkt worden, waardoor de reactietijd van de verwarming kort is. De LTV wordt per kamer geschakeld om onnodig gebruik uit te sluiten. Door het ontbreken van thermische massa wordt de koeling in de zomer gerealiseerd door dwarsventilatie en het zonneschoorsteeneffect.
Drinkwater uit hemelwater
Regenwater wordt opgevangen om via een dubbel leidingsysteem (drinkwater en regenwater) het toilet, de wasmachine en de buitenkranen van regenwater te voorzien. Om volledig autarkisch te worden wordt er met veel interesse gekeken naar het Hemel(s) Water® systeem dat Albert Jansen van Water Innovation Consulting (WIC) heeft ontwikkeld. Met dit systeem kan het regenwater dat van het eigen dak wordt opgevangen, gezuiverd en opgeslagen worden als drinkwater.
Afvalwater
Hier gaan we anders om met afvalwater. Door deze per blok op te vangen ontstaat er een win-win situatie. Poep en plas bevatten waardevolle grondstoffen, door dit zo min mogelijk te verdunnen, kunnen we meer grondstoffen en energie terugwinnen en efficiënter zuiveren. Hoe? Door gebruik te maken van vacuümtoiletten en voedselrestenvermaler toe te passen in de woning. Een vacuümtoilet maakt gebruik van lucht i.p.v. water daardoor wordt per spoelbuurt slechts 1 i.p.v. 8 liter water gebruikt. Waarom voedselrestenvermaler? Het gemak en de hygiëne in de keuken worden vergroot. Tegelijkertijd wordt de terugwinning van grondstoffen verder verhoogd.

De bouwstenen van het project

 • Locatie: Helemaal
 • Sociale contacten: Helemaal
 • Veiligheid: Deels
 • Wooncomfort: Helemaal
 • Buitenruimte & Natuur: Helemaal
 • Financiën: Deels
 • Privacy: Deels
 • Ruimte & Indeling: Niet
 • Techniek & Design: Deels
 • Gebruikers gedefinieerd: Helemaal

Contact informatie

 • TeamnaamTepper Design Studio
 • Email adres: info@tepperdesignstudio.nl

Join us!

You finally get the chance to turn the building world upside down. Share your idea(s) about houses and housing with us!

Join now!

De challenge is on!

 • Reinvent The Habitat
 • Turn the building world upside down
 • Realise, build and scale your idea