BiCo house

Biologic Constructive Solutions NL

1. Ons project is genaamd het Bi-Co huis, dit huis stelt u in de gelegenheid om in de stad uw eigen groente en fruit te produceren.

2. Doormiddel van energie die u zelf opwekt, en het water dat u voor dagelijkse dingen verbruikt. Deze revolutionaire manier stelt u ook in de gelegenheid dit in ik mis hier iets?
Door het klimaat van meerdere woningen aan een computer te koppelen. Als het concept meerdere keren gekopieerd wordt, kan men zonder dat er intensief gemonitord moet worden, groente en fruit telen.

3. Any-time te realiseren doordat er gebruik wordt gemaakt van gebruikte zeecontainers. Deze worden op een productie locatie gebouwd,

4. Dit om de overlast en ook de verlet dagen te beperken om zo verlet kosten te besparen.
5. Ook maken wij gebruik van de draagconstructie van de containers, zodat de fundering zo beperkt mogelijk uitgevoerd kan worden. Dit reduceert de kosten voor fundering.

6 Voor de gevels zijn er verschillende mogelijkheden.
Wat betreft de buiten gevel;
– van groene begroeide gevel , een uit duurzaam hout vervaardigde gevel
– tot een strakke architectonische sandwich gevel in des gewenste coating en kleur.
Alles is hierin mogelijk dit om op de vraag van de klant in te spelen en het maximale wooncomfort te verzekeren.

7. Doordat er gebruik wordt gemaakt van zeecontainers kan er op bijna iedere gewenste plek licht naar binnen stralen. Dit draagt ook bij aan het maximale wooncomfort.

8. Een ander voordeel in het componenten bouw is dat als er gezinsuitbreiding plaats vindt, er zo een onderdeel bijgeplaatst kan worden.

9. Deze woningen zijn verplaatsbaar en u hoeft zich dus nooit aan een vaste locatie te binden. Wilt u na 10 jaar in de stad het platteland opzoeken kan de woning in elementen verhuisd worden. Ook voor de recycling is het een ideale methode, als het staal goed geconserveerd is gaat dit 100 jaren mee. Zo kunnende containers weer hergebruikt worden voor nieuwe woningen.

Biologic Constructive Solutions ENG

1. Our project is named the Bi-Co House, this house gives you the possibility to produce fruit and vegetables.

2. Through generate energy by yourself and the water you consumed during daily things. This revolutionary wat gives you the possibility……. Through combining the climate of different houses by a computer. When the concept will used by more houses, this system can be used without being monitored intensively for producing fruit and vegetables.

3. It can be realized any time, because we will use used sea containers. These will be produced at the same location.

4. To reduce the nuisance and to reduce costs and.

5. We will use a bearing construction of the containers this will reduce costs for the fundamental.

6. We wil have different possibilities for the facades:
The facades on the outside:
– We can cover the facades with green vegetation, a sustainable wooden façade, also we can use architectonic sandwich panels.

7. Because we using sea containers you can place light possibilities on every place you want. This gives you the ultimate living comfort.

8. One of the benefit in the components is that you can add components, which is really use full by family expansion.

9. The houses are replaceable, zo will never need a fixed location. Would you like to live in the countryside, after living for 10 years in the city, than you can easily replace the components. It is also the best method to recycle, if the steal has been preserved it can be used for 100 years. The containers can be reused to build new houses.

De bouwstenen van het project

 • Locatie: Helemaal
 • Sociale contacten: Helemaal
 • Veiligheid: Helemaal
 • Wooncomfort: Helemaal
 • Buitenruimte & Natuur: Helemaal
 • Financiën: Helemaal
 • Privacy: Helemaal
 • Ruimte & Indeling: Helemaal
 • Techniek & Design: Helemaal
 • Gebruikers gedefinieerd: Helemaal

Contact informatie

 • TeamnaamBicosol
 • Email adres: info@svenholsteijn.nl

Join us!

You finally get the chance to turn the building world upside down. Share your idea(s) about houses and housing with us!

Join now!

De challenge is on!

 • Reinvent The Habitat
 • Turn the building world upside down
 • Realise, build and scale your idea