Betaalbaar energie neutraal wenswonen | Affordable Energy Neutral

Wonen een belangrijke leefvoorziening moet voor iedereen met een als normaal geacht inkomen zelf voorzienend bereikbaar zijn. Waar bij voeding en kleding normaal gesproken de keuze zelf gemaakt wordt, ontbreekt deze keuze vrijheid voor het overgrote deel van de woonconsumenten met lage en midden inkomens. De huidige tot standkomings praktijk is gebaseerd op een overleefd systeem van projektmatig bouwen van door derden ontwikkelde bouwplannen. Met een nieuw ontwikkeld industieel maak systeem van individueel te bouwen wenswoningen wordt tegemoet gekomen aan de eigen keuze vrijheid. Dit maak systeem gaat uit van slimme geprefabriceerde gestandaardiseerde modulaire bouwdelen die faalkosten mijdend op beschikbare verspreid liggende bouwpercelen tot wenswoning samengesteld kunnen worden.
De basis van iedere woning wordt samengesteld door 4 uit gewapend beton bestaande u vormige elementen met elkaar te verbinden, waardoor een begane grondlaag woonlaag met bovenliggende verdiepingvloer ontstaat. Aan een van de zijden van deze constructie wordt een rugzak constructie aangebracht voorzien van alle utilitaire voorzieningen. Op de verdiepingvloer worden 4 in houtskelet uitgevoerde compleet afgewerkte modulaire bouwdelen aangebracht die met elkaar de gehele slaaplaag vormen . Twee van deze bouwdelen aan de voor en achterzijde zijn meervormig en in hoofdzaak bepalend voor de uiterlijke vormgeving.

Translated by Google;

Living an important living provision must be foreseen for everyone with an income deemed to be normal. Where in food and clothing the choice itself is normally made, this choice lacks freedom for the majority of residential consumers with low and middle incomes. The current realization practice is based on a surviving system of project-based construction of building plans developed by third parties. With a newly developed indus- try making system of individually designed accommodation units, the freedom of choice is catered for. This make system is based on smart prefabricated standardized modular building components that can be used to avoid failure costs on available scattered construction plots. The basis of each dwelling is composed by connecting 4 of reinforced concrete elements to each other, resulting in a ground layer layer of living floor with an upper level floor. On one of the sides of this construction a rucksack construction is fitted with all utilitarian facilities. On the storey floor, 4 completely finished modular components are constructed in a wooden skeleton, which together form the entire sleeping layer. Two of these building elements at the front and back are more uniform and mainly determine the appearance.

De bouwstenen van het project

 • Locatie: Helemaal
 • Sociale contacten: Helemaal
 • Veiligheid: Deels
 • Wooncomfort: Helemaal
 • Buitenruimte & Natuur: Helemaal
 • FinanciĆ«n: Helemaal
 • Privacy: Helemaal
 • Ruimte & Indeling: Deels
 • Techniek & Design: Deels
 • Gebruikers gedefinieerd: Helemaal

Contact informatie

 • TeamnaamTwinstart
 • Email adres: ernarob@gmail.com

Join us!

You finally get the chance to turn the building world upside down. Share your idea(s) about houses and housing with us!

Join now!

De challenge is on!

 • Reinvent The Habitat
 • Turn the building world upside down
 • Realise, build and scale your idea