Iedereen in Nederland heeft recht op een betaalbare woning, vindt Reinvent The Habitat. Toch is de betaalbaarheid van sociale huurwoningen een groot probleem in Nederland. Een groot tekort aan geschikte woningen dreigt te ontstaan als er niet snel nieuwe sociale huurwoningen bijkomen. Maar er gloort hoop! Want jij kunt met jouw woonconcept bijdragen aan betaalbare sociale huurwoningen voor in de toekomst.

Betaalbare sociale huurwoningen in gevaar

De nieuwe kabinetsplannen van Rutte III werden in oktober niet met gejuich ontvangen door de Woonbond. Volgens de landelijke vereniging voor huurders zorgt het nieuwe regeerakkoord ervoor dat de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen verder achteruit holt, door onder meer hogere huren en de bezuinigingen op de huurtoeslag. Met name mensen met een laag inkomen merken de gevolgen. De Woonbond gaf eerder aan dat 100.000 extra sociale huurwoningen nodig zijn voor de komende jaren om de nijpende woningnood aan te pakken.

De nood is hoog

Woningcorporaties moeten dus meer woningen bouwen om aan de stijgende vraag naar sociale huurwoningen te voldoen. De economische crisis liet zijn sporen namelijk flink na. Huishoudens zijn hierdoor steeds meer aangewezen op sociale woningbouw en ook het aantal starters op de woonmarkt, die naarstig op zoek zijn naar een passende woning, groeit nog steeds. De wachtlijsten lopen bij veel woningcorporaties nog steeds hard op doordat de huurvraag veel groter is dan het huuraanbod.

Middeninkomens tussen wal en schip

Als je niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning vanwege een te hoog inkomen, maar over te weinig inkomen beschikt om een hypotheek te krijgen, zoek je je heil in de vrije huursector. Maar de schaarste aan betaalbare huurwoningen voor het middensegment is een doorn in het oog van veel huurders. Onder de middeninkomens vallen zo’n anderhalf miljoen huishoudens in Nederland. Het gros van deze groep bestaat uit ouderen, jongeren en alleenstaanden. De steeds maar stijgende huurprijzen zijn voor veel mensen onbetaalbaar geworden. Door het gebrek aan duidelijke wetten en regels in de vrije huursector kunnen verhuurder zelf de hoogte van de huur bepalen. Zo kunnen de huurprijzen flink oplopen. Daar word je nou niet echt gelukkig van….

Maximaliseer woongeluk door betaalbaarheid

En laat betaalbaarheid nou een van de negen geluksfactoren zijn die het woongeluk van Nederlanders bepaalt, weet Reinvent The Habitat. Iedereen verdient een veilig dak boven zijn of haar hoofd dat past bij de financiële mogelijkheden. Wij denken dat de structurele oplossing voor de woningnood niet uit de traditionele bouwsector gaat komen, maar wel uit jouw creatieve geest. Met Reinvent The Habitat zorgen we voor een woonrevolutie en wordt de conservatieve woonbranche flink opgeschud. Het spreekwoord luidt niet voor niets: als de (woning)nood het hoogste is, is de redding nabij!

Draag bij met een revolutionair idee

De challenge Reinvent The Habitat daagt iedereen, dus jou ook, in binnen- en buitenland uit om op eigenwijze wijze een grensverleggend en duurzaam idee over wonen in te dienen. Startup Thorb is initiatiefnemer van Reinvent The Habitat. Voor de winnende concepten is grond gereserveerd waar in april 2018 de eerste testwoningen worden gebouwd. Ambitieus zijn we zeker, want de woningen gaan we in groten getale in Nederland neerzetten.

Heb je een tof idee? En wil je jouw steentje bijdragen aan de oplossing voor het vraagstuk rondom betaalbare huurwoningen? Aarzel niet en join the challenge!